Solicitude de Certificación

Para obter a solicitude de certificación ten duas opcións:

- Pode optar por descargar a solicitude de certificación e o anexo correspondente a su actividade, tendo que conocer a reglamentación que afecta a súa produción, a través da nosa web na pestana Agricultura ecolóxica, Lexislación.

Formulario de solicitude de certificación.

- Se desexa que lle envíen por correo postal a documentación para se rexistrar, así como a reglamentación que afecta a súa produción, deberá realizar a preinscripción.


- Formulario de preinscripción. 
- Subir formulario de preinscripción.

     

CONSELLO REGULADOR DE AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA
Ronda Emilia Casas Bahamonde, s/n (Edificio Multiusos)
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf: 982 405 300 - Fax: 982 416 530
craega@craega.es